روف گاردن

روف گاردن

ارسالی توسط :vts |2018-07-17 |0 Comments | طراحی و اجرای روف گاردن و بام سبز | roof garden, اجرای روف گاردن, باغ بام, بام سبز, روف گاردن, ساخت باغ بام, شرکت طراحی روف گاردن, طراحی روف گاردن, مزایای روف گاردن, معایب روف گاردن

روف گاردن در واقع ایجاد وساخت فضای سبز بر روی پشت بام است، تا از این طریق طبیعت را در زندگی شهری دخیل کرده و از آن استفاده کنند. بنابراین به هر نوع فضای سبزی که بر روی بام ساخته شود، روف گاردن گفته می شود.

ادامه
error: Content is protected !!