روف گاردن

طراحی و اجرای روف گاردن-roof-garden

ارسالی توسط :vts |2018-07-17 |0 Comments | روف گاردن و بام سبز | roof garden, اجرای روف گاردن, باغ بام, بام سبز, روف گاردن, ساخت باغ بام, ساخت بام سبز, شرکت طراحی روف گاردن, طراحی روف گاردن, مزایای روف گاردن, معایب روف گاردن

واژه روف گاردن که در فارسی , بام سبز میگویند یکی از راهکارها برای داشتن فضایی حداقلی اما مفید در جهت بدست آوردن محیطی سبز و پویا می باشد. روف گاردن یا بام سبز به فضای روی بام گفته می شود که همه یا بخشی از آن توسط گیاهان فرش شده باشد.

ادامه
error: Content is protected !!