طراحی نما

طراحی-نما-facade-design

ارسالی توسط :ویرا طرح اسپرلوس |2018-12-09 |0 Comments | طراحی و اجرای نما | , , , , , , , ,

به قسمت بیرونی هر سازه ای نما گفته می شود. نما یکی از مهمترین اجزا در ساختمان است. به طور کلی وجود نما معرف ساختمان بوده و تاثیر بسزایی بر افراد و بازدیدکنندگانی دارد که برای بار نخست به محوطه ساختمان قدم گذاشته آن را مشاهده می کنندو از این جهت طراحی نما از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

ادامه