اجرای ویلا

طراحی نما

ارسالی توسط :vts |2018-08-03 |0 Comments | طراحی و اجرای نما | طراحی نما, طراحی نمای ساختمان, طراحی نمای کلاسیک, طراحی نمای مدرن, طراحی نمای ویلا, نمای ساختمان

به قسمت بیرونی هر سازه ای نما گفته می شود. نما یکی از مهمترین اجزا در ساختمان است. به طور کلی وجود نما معرف ساختمان بوده و تاثیر بسزایی بر افراد و بازدیدکنندگانی دارد که برای بار نخست به محوطه ساختمان قدم گذاشته آن را مشاهده می کنندو از این جهت طراحی نما از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

ادامه
error: Content is protected !!