روف گاردن که در فارسی به آن باغ بام می گویند; یکی از راهکارها برای داشتن فضایی حداقلی اما مفید در جهت بدست آوردن محیطی سبز و پویا می باشد. روف گاردن، باغ بام یا بام سبز به فضای روی بام گفته می شود که همه یا بخشی از آن توسط گیاهان فرش شده باشد. برای پوشش گیاهی روف گاردن ها نیاز است تا از گیاهانی مناسب با محیط استفاده شود. گیاهانی که بتوانند با کم آبی، بی آبی، یخ زدگی، خشکی و عوامل اقلیمی و آب و هوایی سازگار باشند. برای مشاوره و برآورد قیمت طراحی و اجرای روف گاردن و بام سبز مورد نظر خود با متخصصین ویرا طرح اسپرلوس تماس بگیرید.