4/5 - (3 امتیاز)

باغ عروسی در شهریار

مساحت زمین: 5000 مترمربع

کارفرما: جناب آقای اسدی

مکان:کرج-شهریار