5/5 - (2 امتیاز)

روف گاردن بانک پاسارگاد

محل پروژه: تهران-میرداماد
کارفرما: بانک پاسارگاد
مساحت زمین: 1400 مترمربع
گروه طراحی: ویرا طرح اسپرلوس
وضعیت: در حال اجرا