توضیحات

طراحی باغ آتلیع عکاسی در باغستان کرج

کارفرما: جناب آقای خسروی
محل پروژه: باغستان کرج
متراژ زمین: 10000 مترمربع
گروه طراحی: شرکت ویرا طرح اسپرلوس