5/5 - (1 امتیاز)

طراحی روف گاردن در خیابان آفریقا

محل پروژه: تهران-خیابان آفریقا-خیابان سرو
کارفرما: جناب آقای یزدان پناه
مساحت زمین: 110مترمربع
گروه طراحی: ویرا طرح اسپرلوس
وضعیت: طراحی