5/5 - (3 امتیاز)

طراحی روف گاردن در تهران

محل پروژه: تهران-بلوار آفریقا-گلستان
کارفرما: جناب آقای انوشه
مساحت زمین: 340 مترمربع
گروه طراحی: ویرا طرح اسپرلوس
وضعیت: در حال اجرا