توضیحات

طراحی روف گاردن در نوشهر

محل پروژه: مازندران-نوشهر
کارفرما: جناب آقای محسنی
مساحت زمین: 120 مترمربع
گروه طراحی: شرکت ویرا طرح اسپرلوس
وضعیت: در حال اجرا