4/5 - (2 امتیاز)

طراحی روف گاردن در نیاوران

محل پروژه: تهران-نیاوران
کارفرما: جناب آقای صالحی
مساحت زمین: 420 مترمربع
گروه طراحی: ویرا طرح اسپرلوس
وضعیت: طراحی