4.1/5 - (7 امتیاز)

محوطه سازی حیاط مجتمع مسکونی

کارفرما: جناب اقای انوشه
محل پروژه: بلوار آفریقا-تهران
نوع طراحی: محوطه سازی حیاط
متراژ زمین: 300 مترمربع