4.7/5 - (6 امتیاز)

طراحی محوطه مجتمع مسکونی پاسارگاد

محل پروژه: تهران-میدان پونک-همیلا
کارفرما: مجتمع مسکونی پاسارگاد
مساحت زمین: 3000 مترمربع
گروه طراحی: ویرا طرح اسپرلوس