توضیحات

Rate this avada_portfolio

طراحی محوطه ویلا در مشاء دماوند

محل پروژه: دماوند-مشاء
کارفرما: جناب اقای زارعی
مساحت زمین: 3200 مترمربع
گروه طراحی: شرکت ویرا طرح اسپرلوس
وضعیت: اجرا شده