توضیحات

ویلای دوبلکس در ملارد تهران

کارفرما: جنابآقای دانشجو
محل پروژه: نظر اباد شلمزار
متراژ زمین: 1000 متر مربع
متراژ زیربنا: 180 متر مربع
گروه طراحی: شرکت ویرا طرح اسپرلوس
گروه اجرایی: شرکت ویرا طرح اسپرلوس
سبک: طراحی مدرن
کاربری: ویلای دوبلکس
وضعیت: در حال اجرا