5/5 - (2 امتیاز)

طراحی روف گاردن در خیابان گیشا

محل پروژه: تهران-خیابان گیشا
کارفرما: جناب آقای مشهوری
مساحت زمین: 240 مترمربع
گروه طراحی: ویرا طرح اسپرلوس