5/5 - (2 امتیاز)

طراحی پاسیو در تهران

کارفرما: جناب آقای کامرانی
محل پروژه: تهران-علامه شمالی
گروه طراحی: شرکت ویرا طرح اسپرلوس
گروه اجرایی: شرکت ویرا طرح اسپرلوسس