توضیحات

طراحی محوطه ویلا در تفرش

کارفرما: جناب آقای حسین نژاد
محل پروژه: شهریتان تفرش
متراژ زمین: 2200 متر مربع
گروه طراحی: شرکت ویرا طرح اسپرلوس
گروه اجرایی: شرکت ویرا طرح اسپرلوس