5/5 - (5 امتیاز)

ویلای مدرن در متل قو

کارفرما: جناب اقای رمضانی
محل پروژه: متل قو اسبچین
متراژ زمین: 496
متراژ زیربنا: 530
گروه طراحی: تیم تخصصی ویلای ویرا طرح اسپرلوس
گروه اجرایی: اقای رهنما
سبک طراحی: ویلا مدرن
کاربری: ویلای تریبلکس
وضعیت: در حال اجرا