5/5 - (1 امتیاز)

باغ آتلیه عکاسی در یزد

کارفرما: جناب آقای حاج میروکیلی
محل پروژه: یزد
متراژ زمین: 10000 مترمربع
گروه طراحی: ویرا طرح اسپرلوس
گروه اجرایی: شرکت ویرا طرح اسپرلوس