5/5 - (2 امتیاز)

طراحی روف گاردن در مهرشهر کرج

محل پروژه: کرج-مهرشهر
کارفرما: جناب آقای خانی
مساحت زمین: 230 مترمربع
گروه طراحی: ویرا طرح اسپرلوس
وضعیت: اجرا