4.8/5 - (5 امتیاز)

بند پی بابل-ویلای مدرن

کارفرما: جناب آقای کلانی
محل پروژه: بند پی بابل
متراژ زمین: 280 مترمربع
متراژ زیربنا: 220 مترمربع
گروه طراحی: شرکت ویرا طرح اسپرلوس
گروه اجرایی: شرکت ویرا طرح اسپرلوس
سبک: طراحی ویلا مدرن
وضعیت: در حال اجرا