5/5 - (1 امتیاز)

ویلا در متل قو

کارفرما: جناب آقای رمضانی
محل پروژه: مازندران-متل قو
متراژ زمین: 580 متر مربع
متراژ بنا: 400 متر مربع
گروه طراحی: شرکت ویرا طرح اسپرلوس
گروه اجرا: شرکت ویرا طرح اسپرلوس
سبک طراحی: ویلا مدرن