مهرشهر کرج-ویلای مدرن

کارفرما: جناب آقای خانی
محل پروژه: مهرشهر کرج
متراژ زیربنا: 230 متر مربع
گروه طراحی: شرکت ویرا طرح اسپرلوس
گروه اجرایی: شرکت ویرا طرح اسپرلوس
سبک: طراحی مدرن