4.7/5 - (4 امتیاز)

طراحی و اجرای روف گاردن در کاشانی

کارفرما: جناب آقای مقدم
محل پروژه: خیابان کاشانی تهران
متراژ زمین: 600 مترمربع
گروه طراحی: شرکت  ویرا طرح اسپرلوس
گروه اجرایی: ویرا طرح اسپرلوس