توضیحات

Rate this avada_portfolio

طراحی و اجرای روف گاردن در کاشانی

کارفرما: جناب آقای مقدم
محل پروژه: خیابان کاشانی تهران
متراژ زمین: 600 مترمربع
گروه طراحی: شرکت  ویرا طرح اسپرلوس
گروه اجرایی: ویرا طرح اسپرلوس