5/5 - (1 امتیاز)

طراحی محوطه باغ رستوران در جاده مخصوص

محل پروژه: تهران-جاده مخصوص
کارفرما: جناب آقای روحی
مساحت زمین: 20000 مترمربع
گروه طراحی: شرکت ویرا طرح اسپرلوس
وضعیت: در حال اجرا