5/5 - (2 امتیاز)

محوطه سازی ویلا در سرخاب

کارفرما: جناب آقای صدوق
محل پروژه: سرخاب کرج
متراژ زمین: 1000 مترمربع
گروه طراحی: ویرا طرح اسپرلوس
گروه اجرایی: شرکت ویرا طرح اسپرلوس