توضیحات

4.7/5 - (4 امتیاز)

لواسانات تهران-محوطه سازی ویلا

کارفرما: جناب آقای حاجی پور
محل پروژه: لواسان
متراژ زمین: 200 مترمربع
متراژ محوطه: 100 متر مربع
گروه طراحی: شرکت ویرا طرح اسپرلوس
گروه اجرایی: شرکت ویرا طرح اسپرلوس