نوشته‌ها

طراحی نمای کامپوزیتی

کامپوزیت‌ ماده ای است که از دو یا چند ماده جزئی با خواص متفاوت فیزیکی یا شیمایی مشخص تشکیل شده است که ماده حاصل نسبت به هر کدام از اجزاء تشکیل‌دهنده استحکام و دوام بیشتری دارد. امروزه  برای نمای ساختمان از کامپوزیت‌ها استفاده می‌کنند. خواص کامپوزیت‌ها در مجموع از هرکدام از اجزاء تشکیل دهنده آن‌ها […]