با ما در تماس باشید: 09123268815-02122217015 |hello@vtsland.ir

روندی که در طراحی ویلای مدرن باید پیش رو قرار گیرد ابتدا طراحی فرم کلی ساختمان یا همان طراحی حجم می باشد . در طراحی ویلای مدرن فرم ها عموما مکعبی و ترکیبی از پیوستن احجام در یکدیگر است.
طراح با استفاده از سطوح قائم و افقی و همچنین پر و خالی کردن آنها به فرم مورد نظر خود می رسد ، این فرمها به دلیل داشتن زوایای 90 درجه بیشترین فضا را در چیدمان به طراح می دهد.