نوشته‌ها

طراحی منظر

محوطه سازی یکی از رشته‌های هنرهای تجسمی‌محسوب می‌شود و داشتن آگاهی و نبوغ در کنار خلاقیت در طراحی از مهمترین مولفه‌ها در این رشته بوده که در علوم دانشگاهی از آن با عنوان طراحی منظر نام برده می‌شود. هنگام طراحی منظر رعایت اصولی چون ایجاد هماهنگی میان علم و هنر، طراحی محیط و ساماندهی نکات […]