وید چیست؟

وید یک اصلاح در علم معماری است، که ممکن است [...]