5/5 - (1 امتیاز)

محوطه سازی در هشت بهشت دماوند

کارفرما: شرکت بن داد
محل پروژه: شهرک هشت بهشت گیلاوند-دماوند
متراژ زمین: 2000 مترمربع
گروه طراحی: ویرا طرح اسپرلوس
گروه اجرایی: شرکت ویرا طرح اسپرلوس