5/5 - (1 امتیاز)

بلوار ارتش-محوطه سازی مسکونی

کارفرما: جناب آقای سلطن محمدی
محل پروژه: تهران-بلوار ارتش
متراژ زمین: 550 متر مربع
گروه طراحی: شرکت ویرا طرح اسپرلوس
گروه اجرایی: شرکت ویرا طرح اسپرلوس