5/5 - (1 امتیاز)

طرح یا اسکلت اولیه پارکها  توسط خطوط ریلی یا خیابانها مشخص میگردد به عبارت دیگر خطوط ریلی پایه‌های اصلی طراحی پارک را تشکل میدهند, لذا با توجه به خطوط مذبور, ملزومات دیگر در آن لحاظ میگردد. برای سهولت در عمل و شناخت خطوط اصلی طرح پارکها را از نظر خطوط طراحی به دستجات مختلف تقسیم مینمایند.

طراحی پارک

طراحی پارکهای منظم

در طراحی اینگونه پارکها از خطوط راست هندسی و اشکال کاملا منظم استفاده میشود. معمولا در پارکهای منظم طرحهای تزئیناتی کاملا از خصوصیات اشکال منظم هندسی و قرینه سازی  برخوردار هستند.این شیوه طراحی در پارکها کاملا قدیمی‌است. برخی به اینگونه پارکها نوع فرانسوی اطلاق میکنند.در انواع پارکهاب ورزشی و برخی پارکهای نمایشگاهها این گونه طرح‌ها(پارک منظم) استفاده میشود.

طراحی پارک منظم

طراحی پارک منظم

طراحی پارکهای غیرمنظم

در این گونه پارکها خطوط اصلی و فرعی به صورت غیر منظم ولی مرتبط به یکدیگر میباشند . اشکال حاصله تقریباً غیر منظم و از عدم تقارن برخوردار هستند. در پارکهای غیر منظم خیابانها از نظر انحنا و زوایا غیرمنظم هستند و رعایت اصول فنی و نکات مربوط به اشکال مختلف کاملاً ضروری میباشد.

طراحی پارک غیرمنظم

طراحی پارک غیرمنظم

طراحی پارکهای مختلط

انواع پارکهائی که امروزه احداث میشود از قوانین خاص پارکهای مختلط برخوردار هستند.معمولاً در تعریف و بیان پارکهای مختلط آنها را چنین توصیف میکنند که این گونه پارکها دارای مجموعه ای از ضوابط پارکهای منظم و  غیر منظم میباشد. به عبارت دیگر تلفیقی از دو سبک منظم و غیرمنظم همراه با مجموعه ای از ضوابط خاصه آنها است.

در پارکهای مختلط لازم است خیابانهای اطراف ساختمانها اصلی, رستورانها, به طور منظم طراحی شوند و برای ایجاد هماهنگی ضمائو مربوط به آن نیز(تزئینات,گل کاری, آب نماها و…) به طور منظم و گاهی قرینه طراحی میگردند. اصولاً طراحی بوستانهای مختلط بیشتر برای پارکهای عمومی, طراحی پارک کودکان , پارکهای بوتانیک و پارکهای وحش میباشد.

طراحی پارک